Dodjela priznanja ZSUG Ivanca za 2018.

Dodjela priznanja ZSUG Ivanca za 2018.

U petak 15.02. održana je svečana podjela priznanja Zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Od naših članova nagrađeni su za višegodišnji rad u Društvu, Diplomom Zajednice Ranko Zbodulja te priznanjem kao perspektivnom mladom sportašu Mario Flis koji zadnjih nekoliko godina redovito penje na umjetnoj penjačkoj stijeni u OŠ Ivanec.